04.07.12
Дитячiй бездоглядностi – особливу увагу
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому було розглянуто питання про стан дитячої бездоглядностi на територiї Часовоярської мiської ради. З iнформацiєю виступив виконуючий обов'язки начальника служби у справах дiтей О.М. Копцов.

Основна дiяльнiсть служби у справах дiтей, що функцiонує при виконкомi, спрямована на захист прав та iнтересiв дiтей, дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, подолання дитячої бездоглядностi та безпритульностi, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування в прийомнi сiм'ї та дитячi будинки сiмейного типу та розвитку сiмейних форм виховання.

Найбiльш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядностi, профiлактики негативних проявiв в дитячому середовищi є проведення профiлактичних рейдiв, iнспектування сiмей i проведення профiлактичної роботи з дiтьми, якi опинилися у складних життєвих обставинах, та проживають у функцiонально-неспроможних сiм'ях, проведення iндивiдуально-профiлактичних бесiд з батьками та вжиття вiдповiдних заходiв щодо надання рiзних видiв допомоги сiм'ям та безпосередньо дiтям.

Службою здiйснюється контроль за органiзацiєю виховної роботи, постiйно проводяться профiлактичнi рейди за мiсцем проживання, навчання дiтей. Проводяться iндивiдуально – профiлактична робота, бесiди з батьками та дiтьми, профiлактичнi рейди – сумiсно iз заступниками директорiв ЗОШ №15, 17, iнспекторами вiддiлу мiлiцiї м. Часiв Яру, представниками Часовоярської мiської лiкарнi № 3. Так, за висновками проведеної роботи, до ВКМСД Артемiвської мiської ради за звiтнiй перiод направлено 4 клопотання про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть батькiв у зв'язку з невиконанням своїх батькiвських обов'язкiв за статтею 184 Адмiнiстративного кодексу України.

Для своєчасного виявлення неблагополучних сiмей та дiтей, якi схильнi до бродяжництва, жебрацтва, iнших негативних проявiв, впроваджено систематичне проведення службою у справах дiтей спiльно з вiддiлом кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей та iншими структурами мiста рейдiв «Дiти вулицi», «Вокзал», «Бродяга» та iншi профiлактичнi заходи. За звiтнiй перiод було проведено 31 профiлактичний рейд.

На профiлактичному облiку в службi знаходиться 20 неповнолiтнiх дiтей, родини яких потрапили в складнi життєвi обставини або перебувають пiд наглядом.

Протягом 2012 року проводились перевiрки закладiв соцiального захисту дiтей, у школах та училищi мiста, в тому числi, з метою перевiрки особових справ дiтей щодо пiдтвердження правового статусу, захисту їх житлових i майнових прав.

Спiльнi комплекснi перевiрки були здiйсненi у ЗОШ № 15, ЗОШ № 17, професiйно-технiчному училищi та у школi-iнтернат для розумово вiдсталих дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Комiсiї, до складу яких входили представники служби у справах дiтей, органiв освiти, охорони здоров'я, депутати, внесли свої пропозицiї щодо полiпшення стану виховної роботи, матерiально-технiчної бази тощо.

На територiальному облiку служби у справах дiтей Часовоярської мiської ради пiд опiкою, пiклуванням знаходяться: на первинному облiку – 25; на територiальному облiку – 5. З них: 2 дiтей-сирiт; 27 дiтей, позбавлених батькiвського пiклування; 1 дитина без статусу.

Всi дiти, якi знаходяться пiд опiкою, пiклуванням, обов'язково 1 раз на рiк оздоровлюються (пiдопiчним та їх опiкунам, пiклувальникам пропонують путiвки до лiтнiх таборiв), безоплатно харчуються у навчальних закладах, двiчi на рiк проходять медогляд, отримують вiд держави соцiальну грошову допомогу, якщо неповнолiтнi навчаються в училищi, або у ВНЗ, вони отримують пiдвищену стипендiю.

На квартирний облiк було поставлено 1 дитину-сироту, 1 особу з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

тест

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Статья про кованые решетки http://www.ironwood37.ru.