18.04.12
Забезпечення громадян засобами приймання сигналiв цифрового телерадiомовлення
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
В Українi вже збудовано i на повну потужнiсть працює телемережа цифрового наземного ефiрного мовлення. Це означає, що тепер через звичайну антену можна дивитися безкоштовно понад 20 (незабаром 32) українськi телеканали у високiй цифровiй якостi зображення та звуку.

Для приймання цього сигналу необхiдно мiж антеною та телевiзором пiдключити спецiальний пристрiй – телетюнер.

Враховуючи важливу соцiальну складову процесу переходу на цифрове ефiрне мовлення, 21 березня поточного року урядом прийнято постанову «Про затвердження порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi, для забезпечення населення засобами приймання сигналiв цифрового радiомовлення».

Зазначеним рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України визначено категорiї громадян, якi безкоштовно можуть отримати зазначенi засоби (телетюнери), а саме:
- усi iнвалiди першої та другої групи (у тому числi iнвалiди вiйни цих груп);
iнвалiди вiйни третьої групи;
- особи, якi виховують дитину-iнвалiда, за умови, що дитина проживає разом з ними i перебуває на повному державному утриманнi;
- особи з малозабезпечених сiмей, якi отримують державну допомогу згiдно iз Законом України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям»;
- особи, на яких поширюється право на отримання субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального перiоду 2011-2012 рокiв.

Для безкоштовного одержання телетюнеру громадяни, що вiдносяться до вказаних категорiй, повиннi до 1 липня поточного року звернутися до управлiння працi та соцiального захисту населення Артемiвської мiської ради за мiсцем проживання за адресою: м. Часiв Яр, вул. Горького, 13, додаткова iнформацiя та попереднiй запис за телефоном 20-46.

Зразки заяв та уся необхiдна iнформацiя з питань одержання, пiдключення та користування телетюнером буде оприлюднена на стендах у мiсцевих органах працi та соцiального захисту, на офiцiйних веб-сайтах Держкомтелерадiо, Мiнсоцполiтики, мiсцевих органiв влади, громадських органiзацiй захисту прав iнвалiдiв тощо.

Для заповнення заяви при собi необхiдно мати: паспорт, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або iдентифiкацiйний номер, пенсiйне або пiльгове посвiдчення.

Додатково до заяви додаються:
• копiя довiдки МСЕК про встановлення iнвалiдностi (для iнвалiдiв);
• копiя посвiдчення iнвалiда вiйни (для iнвалiдiв вiйни);
• копiя медичного висновку на дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв, копiя свiдоцтва про народження дитини-iнвалiда, довiдка про проживання особи разом з дитиною-iнвалiдом (для осiб, якi проживають разом з дитиною-iнвалiдом);
• копiя повiдомлення про призначення субсидiї (для отримувачiв житлової субсидiї на опалювальний перiод 2011-2012 рокiв).

Доставка телетюнерiв громадянам буде здiйснюватись поштою по мiрi надходження заяв громадян до органiв соцiального захисту та формування спискiв мiсцевими державними адмiнiстрацiями. Черговiсть доставки визначатиметься також по мiрi надходження заяв. Тобто – хто ранiше подасть заяву – той ранiше отримає телетюнер.

Безкоштовне надання телетюнерiв зазначеним категорiям громадян буде вiдбуватися за правилом: один телетюнер – на одне житлове примiщення (будинок).

Увага! У разi, якщо в житловому примiщеннi зареєстрованi члени сiм'ї, якi пiдлягають пiд декiлька пiльгових категорiй на отримання телетюнерiв, то сiм'я подає тiльки одну заяву.

Управлiння працi та соцiального захисту населення.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.