25.01.12
Оголошено продаж
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Виконком Часовоярської мiської ради оголошує продаж на аукцiонi об'єкту вiдчуження права комунальної власностi територiальної громади м. Часiв Яру, який знаходиться на балансi Часовоярської мiської ради:
– нежилого вбудованого примiщення, площею 545,9 м2, який розташований за адресою: м. Часiв Яр, вул. Цiлинникiв, 1.

Вiдомостi про об'єкт: розташований в центральнiй частинi мiста, рiк побудови – 1965. Об'єкт не орендується.
Початкова вартiсть продажу на аукцiонi без ПДВ складає – 76960,00 грн.

Сума застави – 7696,00 грн. (10% вiд початкової вартостi продажу об'єкта вiдчуження без ПДВ).

Умови продажу вищезазначеного об'єкту вiдчуження:

– продаж об'єкту юридичним та фiзичним особам здiйснюється за грошовi кошти;

– подальше використання об'єкту визначає покупець iз дотриманням вимог безпеки, санiтарно-екологiчних та протипожежних норм;

– приведення об'єкту та прилеглої до нього територiї у належний санiтарно-технiчний стан (провести реконструкцiю об'єкту) у рiчний термiн з моменту його придбання за узгодженням з виконкомом мiської ради;
– подати вiдповiдну заяву щодо оформлення правовстановлювальних документiв на земельну дiлянку, згiдно чинного законодавства;

– оплатити усi витрати, пов'язанi з вiдчуженням об'єкту (послуги БТІ, вартiсть робiт оцiнювача, нотарiальнi дiї);
– здiйснити державну реєстрацiю об'єкту у комунальному пiдприємствi «Артемiвське бюро технiчної iнвентаризацiї»;

– учасник аукцiону, визнаний переможцем, який вiдмовився вiд пiдписання протоколу чи договору купiвлi-продажу об'єкта, вiдшкодовує всi витрати, пов'язанi з вiдчуженням об'єкту, а також оплачує неустойку в розмiрi 20 % цiни, за яку придбаний об'єкт;

– змiна власника об'єкту протягом термiну дiї зобов'язань за договором купiвлi-продажу можлива пiсля виконання всiх умов договору з обов'язковим попереднiм узгодженням з виконкомом Часовоярської мiської ради.

Аукцiон вiдбудеться через 30 календарних днiв вiд дня опублiкування цiєї iнформацiї. Прийняття заяв на участь в аукцiонi закiнчується за 3 днi до проведення аукцiону (дата, час i мiсце проведення аукцiону будуть повiдомленi додатково кожному учаснику).

Плата за реєстрацiю заяви в сумi 17 грн. вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000, призначення платежу – за участь у аукцiонi.

Сума застави вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000 призначення платежу – залог за вiдчуження об'єкту по вул. Цiлинникiв, 1.
Служба з органiзацiї та проведення аукцiону – вiддiл житлово-комунального господарства мiської ради: м. Часiв Яр, вул. Цiлинникiв, 1, тел. 20-51.

Ознайомлення з об'єктом вiдчуження проводиться в робочi днi за участю балансоутримувача.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

https://artstar.ua купить модульные картины.