18.01.12
Нашому дому – 80
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Продовження. (Початок про часiвоярьку школу 15 >>).
1946 р. Шкiльна будiвля ще не вiдновлена, але школа почала роботу все у тому будинку 1900 р. (див. 1931 р.) зразу пiсля визволення мiста 5 вересня 1943 р. В початкових класах працювали Яшарова Людмила Захарiвна, Круглик Людмила Никифорiвна, з 1947-го – Полосухiна Євдокiя Іванiвна.

1951 р. Директором школи № 15 (це її пiслявоєнний номер) було призначено Волянського Антона Васильовича (пiсля вiйни вiн працював завучем СШ № 19 з листопада 1946-го по 1951 р.) – географа, великого методиста, зусиллями якого були створенi педагогiчнi колективи майстрiв у СШ №№ 19, 15, не кажучи вже про власних дiтей: Вiктора Антоновича – iсторика, майбутнього директора СШ № 15, Майю Антонiвну – росiйського фiлолога, майбутнього директора СШ № 6 м. Дружкiвка (з 1943-го по 10 сiчня 1946 р. – директор СШ № 18, по листопад 1946-го – директор СШ № 19), Галину Антонiвну – математика, нiмецького фiлолога; i дружину – Вiру Олександрiвну – росiйського фiлолога.

…У примiщеннi колишнього ФЗУ (ПТУ) – вул. Шкiльна, 10, почали навчання учнi 5-7 класiв.
1956 р. Школа нарештi повернулася у своє примiщення, вiдновлене, i до якого добудували ще 4 класнi кiмнати та спортивний зал.

До школи прийшла молода вчителька росiйської мови та лiтератури, випускниця СШ № 19 i Харкiвського педагогiчного iнституту iм. Г. Сковороди Крамна (Донченко) Галина Борисiвна, майбутнiй «Вiдмiнник освiти України» i переможець конкурсу творiв «Мой Пушкин» для росiйських фiлологiв Артемiвського мiського вiддiлу освiти.

31 жовтня 1956 року виконавчий комiтет Артемiвської ради депутатiв на пiдставi подання завiдуючого Артемiвським мiським вiддiлом народної освiти З.Ф. Старкова i клопотання батькiв учнiв СШ № 15 за успiхи школи у навчально-виховнiй роботi ухвалив надати Часовоярськiй середнiй школi № 15 iм'я Володимира Іллiча Ленiна i надалi iменувати цю школу – середня школа № 15 iм. В.І. Ленiна (заступник голови Артемiвської мiськради П. Стрюк, секретар виконкому Артемiвської мiськради І. Бурцев, протокол № 21 вiд 31.10.1956 р.).

1961 р. 22 квiтня на подвiр'ї школи вiдкрито пам'ятник В.І. Ленiну на кошти, заробленi пiонерами i комсомольцями на суботниках, за роботу у колгоспах i радгоспах, за здану вторинну сировину.
З цього року урочистi лiнiйки свята «За честь школи» будуть вiдбуватися бiля пам'ятника В.І. Ленiну.
Хор педагогiв школи вперше посiв перше мiсце в мiському оглядi художньої самодiяльностi i брав участь в обласному конкурсi.

Школа здiйснила четвертий пiсля вiйни i десятий з дня заснування школи випуск 10 класу. Почули в останнє шкiльний дзвоник Голiцина Роза – майбутнiй iсторик СШ № 16, один iз секретарiв ЦК комсомолу України; Кулик Тетяна – майбутнiй iнженер; Пухова (Кондрахiна) Лiдiя Василiвна – майбутнiй вчитель трудового навчання i образотворчого мистецтва СШ №№ 16 i 15.

Завiдуючими навчальною частиною СШ № 15 стали: з 1 вересня Ламанов Іван Андрiйович – математик, для якого нерозв'язуваних задач не iснувало, майбутнiй «Вiдмiнник народної освiти», а з 1 грудня – Кухта Катерина Михайлiвна – блискучий фiлолог, спiвачка, завзята театралка, майбутнiй кавалер ордена Трудового Червоного прапора.

1966 р. Стали учасниками обласних олiмпiад з географiї Ярошенко Свiтлана (9-А), Кучма Люда (11-А), з математики – Ворошев Микола (9-А).

Делегацiї i команди брали участь у обласному зльотi комсомольських органiзацiй та обласних змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, ручного м'яча.

За всю iсторiю школи випуск цього разу був найбiльший: 6 десятих i 5 одинадцятих класiв, бiльше 400 учнiв, урочисту лiнiйку проводили (вперше i востаннє) на вулицi Горького перед школою. З 1967-го по 1986 рiк випускниками будуть 10-класники, а з 1990-го – знову 11-класники.

Зi срiбною медаллю закiнчили Замовський Олександр, Соловцов Володимир (майбутнiй лiкар), Козич Олександр (майбутнiй конструктор космiчних систем зв'язку), Крицька-Рибалко Зоя (iсторик СШ № 15, секретар мiськради депутатiв трудящих Часiв Яру, замполiт ПТУ № 77 – у майбутньому), iнженер у майбутньому – Кухта Лариса; Малюка Алла – золота медалiстка, як i Кучма-Русанова Людмила Юхимiвна – майбутнiй бiолог, хiмiк ВСШ, СШ №№ 19, 15, заступник голови виконкому Часовоярської мiськради депутатiв трудящих, заступник директора з НВР СШ № 15, «Вiдмiнник освiти України», вчитель-методист.

Стали вчителями – бiологiї, хiмiї Ваха Людмила Олексiївна (НСШ № 1 м. Артемiвська, СШ № 15), економiчної географiї у торгiвельному технiкумi м. Дружковки – Ламанова Ганна Іванiвна, директором ПТУ № 77 – Нечипуренко Микола Андрiйович; начальником тепломережi м. Часiв Яру – Лавренко Микола Васильович; хореографом – Тарасенко (Гукова) Людмила (ПК Часiв Яру, Артемiвська); стоматологом – Колесник Олександр Федорович; головою Часовоярської мiськради депутатiв трудящих – Ржезак Олександр Володимирович.

Цього лiта цiлинний загiн (95 учнiв) пiд орудою iсторика Редьки Миколи Григоровича (майбутнього директора педучилища м. Артемiвська) i фiзика Трояна Федора Ксенофонтовича працювали у радгоспi Ново-Маркiвський (Целiноградська обл., Казахстан) – вже вчетверте учнi СШ № 15 працювали на цiлинi.
Добудовано двоповерховий, так званий «iнженерний корпус». Сьогоднi в ньому розташованi кабiнети бiологiї, фiзики, хiмiї, кравецька майстерня, музей iсторiї школи…

За плiдну роботу директор школи Волянський Вiктор Антонович (випускник СШ № 15 1939 р., її ж учитель у 4 класi пiсля закiнчення педкурсiв з 1940 р.; прикордонник з 1941-го по 1946 р.; iсторик – 1946-1951 рр., завуч – 1951-1957 рр.; директор СШ № 15 з 10.01.1957 р. по 16.10.1983 р.) нагороджений орденом «Знак пошани».

Педколектив ЗОШ № 15 (м. Часiв Яр).

Далi буде.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.