23.11.11
Оголошено конкурс на продаж приміщення
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Виконком Часовоярської мiської ради оголошує продаж за конкурсом об'єкта приватизацiї права комунальної власностi територiальної громади м. Часiв Яру:
– нежиле вбудоване примiщення, розташоване за адресою: м. Часiв Яр, вул. Артема, 44.

Вiдомостi про об'єкт: розташований в центральнiй частинi мiста, на першому поверсi 5-поверхового житлового будинку, загальна внутрiшня площа – 160.7 м2. На момент оцiнки об'єкт знаходиться в орендi, строк дiї договору оренди – до 31.12.2011 р.
Початкова вартiсть продажу без ПДВ – 62236,00 грн.
Сума застави – 6 223,60 грн. (10 % вiд початкової вартостi об'єкта приватизацiї без ПДВ).
Умови приватизацiї: розмiщення магазину продовольчих товарiв – 5 рокiв.

Умови продажу та експлуатацiї вищезазначеного об'єкта приватизацiї:
– продаж об'єкта юридичним та фiзичним особам здiйснюється за грошовi кошти;
– покупець повинен переукласти договiр оренди з орендарем, який на цей час займає примiщення, на строк дiї договору оренди i на тих же умовах;
– покупець оплачує усi витрати, пов'язанi з приватизацiєю об'єкта (послуги БТІ, вартiсть робiт оцiнювача, нотарiальнi дiї);
– утримувати об'єкт та прилеглу до нього територiю в належному санiтарно-технiчному станi;
– виконати благоустрiй i освiтлення прилеглої територiї;
– виконувати зобов'язання вiдповiдно до плану експлуатацiї об'єкта приватизацiї;
– учасник конкурсу, визнаний переможцем, який вiдмовився вiд пiдписання договору купiвлi-продажу об'єкта, вiдшкодовує усi витрати, пов'язанi з приватизацiєю об'єкта, а також сплачує неустойку в розмiрi 20% цiни, за яку придбаний об'єкт;
– в мiсячний термiн з моменту купiвлi-продажу об'єкта приватизацiї укласти договiр оренди з Часовоярською мiською радою на користування земельною дiлянкою, на якiй розташований об'єкт, та договори з експлуатацiйними органiзацiями мiста на обслуговування та оплату послуг;
– змiна власника об'єкта приватизацiї протягом термiну дiї зобов'язань за договором купiвлi-продажу пiдлягає узгодженню з Часовоярською мiською радою у встановленому порядку;
– при змiнi власника об'єкта приватизацiї покупець зобов'язаний покласти всi зобов'язання за договором на нового власника.

Конкурс вiдбудеться через 30 календарних днiв вiд дня опублiкування цiєї iнформацiї, прийняття заяв на участь в конкурсi закiнчується за 7 днiв до початку конкурсу (дата, час i мiсце проведення конкурсу будуть повiдомленi додатково кожному учаснику).

Плата за реєстрацiю заяви в сумi 17 грн. вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000, призначення платежу – за участь в конкурсi.

Сума застави вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000, призначення платежу – залог за об'єкт приватизацiї.

Служба з органiзацiї та проведення конкурсу – вiддiл житлово-комунального господарства мiської ради: м. Часiв Яр, вул. Цiлинникiв, 1, тел. 20-51, години роботи: з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00).
Ознайомлення з об'єктом приватизацiї проводиться в робочi днi за участю балансоутримувача – Виробничого ремонтно-житлового підприємства м. Часів Яра.

Чекаємо на вас i бажаємо успiху!

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.