23.11.11
Розквiтай же, барвiнкова, українська рiдна мова
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)

Слово, пiсне, думо кобзарева,
Ви – окраса й суть мого життя.
Рiдним словом землякiв стрiчаю.
З ним щодень мужнiю i росту,
З творчостi народної черпаю
Мудрiсть предкiв, їх любов святу.

Саме цi слова на урочистiй лiнiйцi вiдкрили тиждень української мови та лiтератури у Часовоярськiй загальноосвiтнiй школi №17, метою якого стало створення українського мовленнєвого середовища, що дозволяло учням реалiзувати знання,отриманi на уроках української мови, в активному мовленнєвому спiлкуваннi, популяризувати українське слово, виховувати творчу думку i розширювати творчi можливостi.

Рiдне слово… Воно бринить, хвилює душу. Бо мова українська – то невичерпне джерело, скарбниця народного духу. Вона мелодiйна, ласкава, нiжна, багата. Порадник i вчитель тим, хто її любить i шанує.

І невичерпна криниця мудростi вмiщена у книгах, якi були представленi на виставцi: «Барвiнкова українська мова», «Словники української мови».

У кожного народу своя мова. І, як сказав Панас Мирний, «поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ». Ми пишаємося тим, що є носiями такої красивої, мелодiйної мови.

Про її чарiвнiсть розповiли в своїх малюнках, iлюстрацiях до казок, творах учнi 1-7 класiв.

Історiя нашої мови, як i нацiї загалом, надзвичайно трагiчна i разом з тим повчальна. Вона свiдчить про якусь незбагненну силу народу, здатнiсть знову й знову вiдроджуватись. Через вiки випробувань вона дiйшла до нас, як криниця, чистою, свiжою; як пташиний спiв – милозвучною; як Божий дар – святою.

Знання з iсторiї, культури нашої мови показали учнi 5-6 класiв пiд час гри – турнiру, КВК «Спочатку було слово», восьмикласники у конкурсно – розважальнiй програмi «Було колись в Українi», учнi 11 класу на брейн – рингу «Нетлiннi письмена i вiчна наша мова».

Поети називають українську мову золотою, солов'їною, порiвнюють з дорогим дiамантом. Справжня скарбниця народної мудростi вiдкрилась глядачам пiд час мовної естафети мiж учнями 5-6 класiв «Народ скаже, як зав'яже», iнсценiзування казок «Колосок» (2-4 клас).

Купана-цiлована хвилями Днiпровими, люблена-голублена сивими дiбровами, з колоска пахущого, з кореня цiлющого, із усмiшки i сльози, сонця, вiтру i грози наша мова – саме такою була представлена на лiтературному святi «Чарiвники смiху» для учнiв 7-9 класiв, та «Рiдне слово «(6-7 класи).

Пам'ятаймо: культура кожного народу закодована в його мовi, без знання якої неможливо нинi стати повноцiнним громадянином України, високоiнтелегентною людиною.

Кожен мовець повинен прагнути до того, аби його мова стала досконалою, зрозумiлою. Цього можна досягти, засвоївши мовнi норми, навчившись користуватися багатством засобiв, висловлювати думку логiчно, ясно, доречно, виразно, багато, естетично.

Це завдання успiшно виконали учнi 3-11 класiв, учасники І етапу Всеукраїнського конкурсу знавцiв рiдної мови iм. П.Яцика, Мiжнародного мовно-лiтературному конкурсу учнiвської та студентської молодi iменi Тараса Шевченка.

Усiм свiтом українська мова визнана за одну з найзвучнiших, наймелодiйнiших мов.

Мiський музичний конкурс «Барви українського слова» – яскраве тому пiдтвердження. І дуже приємно, що учениця 6 класу Чергинська Анастасiя посiла у ньому І мiсце, подарувавши слухачам пiсню «Квiтка».

Свої творчi пiсеннi досягнення продемонстрували дiти перед батьками 9 листопада пiд час батькiвської конференцiї. Завершила тиждень вистава за комедiєю І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» для учнiв 9-11 кл., яка змусила замислитись над суттю людського життя, захопитись колоритнiстю образiв, тонким гумором, побачити, що наша рiдна мова українська живе i на сценi, i у життi.

І тобi рости й не в'януть зроду,
Квiтувать в поемах i вiршах,
Бо в тобi – великого народу
Нiжна i замрiяна душа.

Л.В. Рибалко,
учитель української мови та лiтератури Часовоярської загальноосвiтньої
школи І-ІІІ ступенiв №17.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.