26.01.11
Пийте, люди, молоко – будете здоровi!
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Проблема здорового харчування сьогоднi стає особливо актуальною. Її дослiджують, нею цiкавляться не тiльки дорослi, але й школярi. Учень Часовоярської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 15 Дмитро Кулiков став переможцем 1 етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв – членiв Малої Академiї Наук (керiвник Трубеко Т.В.). Його робота про всiм знайомий продукт харчування була визнана кращою серед iнших. Думаємо, що й читачi знайдуть для себе корисну iнформацiю.

З їжею люди отримують речовини, що сприяють формуванню тканин органiзму, регулюванню життєвих процесiв, поповненню енергетичних витрат, необхiдних для життєдiяльностi. Для забезпечення всiх потреб органiзму та збереження здоров'я людина повинна отримувати їжу певної якостi i в потрiбнiй кiлькостi.

При порушеннi харчування можуть виникнути рiзнi захворювання. Останнiм часом збiльшується число людей, хворих на гастрит, виразку шлунку, авiтамiнози, збiльшується число дiтей, що мають проблеми з зубами, зайвою або недостатньою вагою.

Вiд правильного харчування людини в першi мiсяцi життя залежать його нормальне зростання, розвиток i здоров'я. Молочнi продукти – важливi i незамiннi компоненти дитячого харчування, до складу яких входять бiльше 100 рiзних речовин, необхiдних зростаючому органiзму. При тому молоко є єдиним харчовим продуктом в першi мiсяцi життя людини. Важливе значення воно має i в харчуваннi дорослих. Для старих, слабких та хворих людей молоко є незамiнною їжею. «Молоко, – писав академiк І.П. Павлов, – це чудова їжа, виготовлена самою природою».

Всi компоненти молока добре збалансованi, завдяки чому легко та повнiстю засвоюються. З давнiх-давен молоко використовують як лiкарський засiб вiд багатьох хвороб. Введення молочних продуктiв в харчовий рацiон пiдвищує його повноцiннiсть.

Жоден харчовий продукт не фальсифiкують у таких розмiрах, як молоко. Найчастiше молоко розводять водою. З цього приводу нiмецький вчений Шмiдт-Мiльгейм сказав: «Якщо можливо було б зiбрати усю кiлькiсть води, яку використовують для розведення молока, то з'явився б маленький океан, але такий, по якому усi флоти свiту могли здiйснювати розважальнi прогулянки».

Як можна визначити фальсифiкацiю молока?

Наявнiсть соди. Для зниження кислотностi та для запобiгання скисанню молока до нього додають соду. Але нейтралiзоване содою молоко швидко зiпсується тому, що втрачає свої бактерициднi властивостi i в ньому починають розмножуватися гнилiснi бактерiї, що утворюють шкiдливi для органiзму людини речовини. Визначити наявнiсть соди можна за допомогою проби з аспiрином. При наявностi соди з аспiрину утворюється оцтовокислий та салiциловокислий натрiй, котрi при додаваннi хлорного залiза фарбують розчин в темно-рожевий або червоно-жовтий колiр, потому утворюють осад такого ж кольору.

Наявнiсть крохмалю. Розведення молока водою маскується крохмалем. Для пiдвищення в'язкостi (густоти) молока до нього додають крохмаль або муку. Визначення крохмалю засновано на йод-крохмальнiй реакцiї – при додаваннi розчину йоду утворюється синє фарбування. Без крохмалю молоко фарбується в блiдо-жовтий колiр.

Наявнiсть формалiну. Формалiн додають в молоко в якостi консерванту. Таке молоко не придатне для вживання та переробки.

Наявнiсть перекису водню. Перекис водню додають в молоко для запобiгання його згортування. Таке молоко не придатне для вживання та переробки.

Нами разом з медичною сестрою Часовоярської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 15 було проведено аналiз хвороб учнiв школи. Аналiз захворюваностi учнiв школи показав, що майже третина (32,7 %) дiтей знаходяться на диспансерному облiку. Серед захворювань можна видiлити такi, одним з провокуючих чинникiв до виникнення яких є недолiки в харчуваннi (ожирiння, сколiоз, захворювання зубiв, очнi патологiї, гастрит). Анкетування та дослiдження довели, що:

1) в середньому в шкiльнiй їдальнi харчується 15-25 % учнiв;
2) батьки не завжди контролюють, на що витрачаються кошти, що були видiленi на харчування;
3) 36 % учнiв вiдповiли, що взагалi не вживають молоко або вживають зрiдка.

В рацiонi харчування дiтей недостатня кiлькiсть продуктiв, що мiстять бiлки i рослиннi жири, але присутнiй надлишок вуглеводiв i тваринних жирiв. Вживання молочних продуктiв з повною пiдставою можна вважати одним з найважливiших елементiв «здорового харчування». Найважливiшими мiкроелементами молока є кальцiй та фосфор, якi становлять основу кiсток, зубiв. Молоко – повноцiнний бiлковий продукт. Закликаємо: «Пийте, люди, молоко – будете здоровi!».

Дмитро Кулiков,
учень 10 кл. ЗОШ № 15.