31.08.04
БОРГИ ШАХТАРЯМ БУДУТЬ ПОГАШЕНI
источник: Газета СОБЫТИЯ
Усi борги працюючим i непрацюючим шахтарям буде погашено до кiнця року, заявив Вiктор ЯНУКОВИЧ на урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря, у Луганську в суботу.
За його словами, в фонд погашення боргiв iз зарплати вже перераховано понад 720 млн. грн. з державного бюджету. "Уряд також на 70% погасив заборгованiсть iз регресних позовiв та одноразових допомог", – сказав прем'єр.
Вiн наголосив, що найголовнiшим завданням усiх керiвникiв галузi має стати гарантування безпеки працi шахтарiв. "Безпека працi шахтарiв – основний принцип, якого ми повиннi дотримуватися", – заявив В. ЯНУКОВИЧ.
Він також вiдзначив важливiсть прийнятого нещодавно указу Президента про заходи щодо полiпшення ситуацiї у вугiльнiй галузi i створення Нацiональної акцiонерної компанiї "Вугiлля України". За його словами, цей указ дозволить полiпшити фiнансово-економiчний стан, знизити собiвартiсть вугiлля, збiльшити обсяги його видобутку i залучити недержавнi iнвестицiї за рахунок укрупнення, корпоратизацiї i приватизацiї в галузi, а також передачi деяких пiдприємств в оренду їх колективам.
Вiн нагадав, що завдяки такому пiдходу за 7 мiсяцiв цього року вдалося збiльшити видобуток вугiлля в Українi майже на 2 млн. тонн – до 47,5 млн. тонн.
На урочистих зборах Вiктор Янукович вручив нагороди шахтарям.