09.07.08
Бiльше уваги дитячiй бездоглядностi
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Служба у справах дiтей Часовоярської мiської ради здiйснює координацiйну дiяльнiсть у вирiшеннi питань соцiального захисту неповнолiтнiх i органiзацiї роботи з попередження бродяжництва серед неповнолiтнiх в тiснiй взаємодiї всiх органiв i служб, якi займаються питаннями дитинства.

Контролюється напрямок профiлактичної роботи пiд час комплексних, тематичних перевiрок, узагальнення iнформацiй щодо проведення рейдiв «Урок», «Канiкули», «Бродяга», «Функцiонально неспроможнi родини».
З метою попередження бродяжництва, жебракування, правопорушень, злочинностi серед дiтей i пiдлiткiв i надання соцiально-правової допомоги неповнолiтнiм з сiмей, де склалися незадовiльнi умови для виховання, проводяться рейдовi вiдвiдування i операцiї «сiм'я та побут», «неблагополучнi родини». З початку року було проведено понад 25 рейдiв, пiд час даних рейдiв вiдвiдано понад 70 родин.

Проводиться психологiчний патронаж даних родин, ведеться пошук дiйових важелiв впливу на батькiв, якi не створюють вiдповiдних умов для проживання та виховання дiтей.

Велику вагу мають щотижневi бесiди з неповнолiтнiми в школах, що тримають пiд контролем дiтей, якi схильнi до прогулiв та невеликих правопорушень. З початку року проведено понад 150 бесiд з неповнолiтнiми. Данi бесiди дають можливiсть своєчасно реагувати на змiни в поведiнцi неповнолiтнiх. Пiсля кожної профiлактичної бесiди, у разi, коли з пiдлiтками неможливо знайти спiльної мови або методiв впливу на неповнолiтнiх, йде слiдом вiдвiдання батькiв.

Станом на кiнець 1 пiврiччя 2008 року на облiку служби у справах дiтей стоїть 13 неповнолiтнiх: ЗОШ №17 – 3; ЗОШ №15 – 1; ПТУ – 4; школа-інтернат – 5.

З початку року вирiвнялась ситуацiя з неповнолiтнiми, що мають схильнiсть до бродяжництва, троє з них не допускали фактiв втечi з родин. Проблемою залишався Ю., з неповнолiтнiм та його родиною ведеться постiйна профiлактична робота як службою, так i представниками школи, з початку квiтня даний пiдлiток також регулярно вiдвiдує школу та не допускає втеч з дому, батько неповнолiтнього влаштувався на роботу. Але все одно даним родинам придiляється пiдвищена увага.

З усiма неповнолiтнiми, що перебувають на облiку, проводиться постiйна iндивiдуальна профiлактична робота, iнодi з залученням дiльничого iнспектора, кожного мiсяця данi неповнолiтнi вiдвiдуються у родинах з метою контролю змiни ситуацiї. З 2007 року введено практику сумiсних бесiд неповнолiтнiх. Вони з великим небажанням йдуть на такi бесiди, але результати вiд них можна зразу помiтити. Адже кожен з них вбачає себе недоторканим, а при спiльних бесiдах дана iлюзiя розвiюється. Пiдлiтки мають змогу зрозумiти, що кожного разу, коли вони покидають домiвку, їх дiї тягнуть за собою покарання.

На облiку в ССД знаходиться 8 неблагополучних родин. ССД контролює умови життя та виховання дiтей в цих родинах, проводить профiлактичну роботу з батьками. Кiлькiсть даних родин не змiнилася, але таких, що потрапляють до групи ризику, все бiльше, до їх числа потрапляють як молодi родини, так i тi, що мають не один рiк сумiсного проживання. Зараз розглядається питання постановки на облiк трьох родин, якi пiдпадають пiд категорiю неблагополучних.

З червня починається курс нових бесiд зi складними пiдлiтками, направлених на формування навикiв безпечної поведiнки у старших пiдлiткiв (бесiди спрямованi на виявлення причин та знаходження шляхiв рiшення проблем, викликаних кризовими явищами серед пiдлiткiв), 19 червня проведена перша бесiда з пiдлiтками, що перебувають на облiку та мають схильнiсть до вживання алкогольних та наркотичних речовин. Програму «Формування безпечної поведiнки у старших пiдлiткiв» було розроблено у 2006 роцi i опрацьовано в таких мiстах як Київ, Макiївка, Бiла Церква, та отримано певнi успiхи.

Службою у справах дiтей Часовоярської мiської ради ведеться постiйна робота, спрямована на виконання завдань програми подолання дитячої бездоглядностi на територiї Часовоярської мiської ради:

– розробляються та впроваджуються новi, бiльш ефективнi форми роботи зi складними дiтьми та неблагополучними родинами;

– ведеться робота по пiдтримцi дiтей та родин, що потрапили у складнi життєвi умови;

– продовжується виявлення неблагополучних родин та надання допомоги дiтям, якi виховуються у даних родинах.

На жаль, створення електронної бази облiку пiдлiткiв та родин, що перебувають на облiку, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, ускладнюється у зв'язку з вiдсутнiстю комп'ютерної технiки.

С.Чаус,
начальник служби у справах
неповнолiтнiх.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.