21.05.08
Пiдведено пiдсумки i намiченi завдання
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
На черговому засiданнi виконкому мiської ради було пiдведено пiдсумки роботи житлово-комунального господарства мiста в осiнньо-зимовий перiод 2007-2008 рокiв та намiченi завдання по пiдготовцi до зими 2008-2009 рокiв. З iнформацiєю про роботу Часовоярського виробничого ремонтно-житлового пiдприємства виступила його директор Г.А. Кудрявих, а пiдсумки роботи об'єктiв теплопостачання ВО «ЧасiвЯртепломережа» в опалювальний перiод 2007-2008 рокiв пiдвiв директор пiдприємства М.В.Лавренко. Було заслухано також довiдку начальника вiддiлу житлово-комунального господарства мiської ради Н.А. Лазарєвої.

Члени виконкому констатували, що завдяки злагодженiй роботi всiх органiзацiй комунальних служб, вiддiлiв мiської ради, останнi кiлька рокiв вдається органiзувати проведення опалювального перiоду в мiстi Часiв Ярi без зриву подачi тепла, води, електроенергiї й газу в житловi будинки, на пiдприємства та органiзацiї.

Аналiз роботи пiдприємств комунального господарства в осiнньо-зимовий перiод 2007-2008 рокiв показав в цiлому стабiльну роботу комунальних пiдприємств мiста, завдяки дотримуванню виконання планових завдань по пiдготовцi житлового фонду, мереж, якiсної пiдготовки технiки, обладнання та будiвель.

На утримання вулиць, дорiг i площ мiста в 2007 роцi було освоєно 254.8 тис. грн. На жаль, через брак коштiв, у 2007 роцi не виконувався поточний ремонт дорiг мiста та внутридомових територiй.

Якiсна пiдготовка технiки та заготiвля достатньої кiлькостi шлакової сумiшi (40 т), а також залучення технiки промислових пiдприємств дозволили забезпечити рух автомобiльного транспорту в мiстi в зимових умовах без порушень та зупинок.

Через велику заборгованiсть населення за спожите тепло, газ, воду, електроенергiю, утримання житла пiдприємства не змогли виконати увесь необхiдний обсяг ремонтних робiт, придбати потрiбну кiлькiсть матерiалiв, розрахуватися з усiма боргами.

У зв'язку iз тим , що вiк мереж водо-, теплопостачання та iнженерного обладнання в будинках перевищує термiн експлуатацiї, необхiднi додатковi кошти для подальшого його використання. Це являється основною причиною до затримки подачi послуг до населення. Також постiйно виникає проблема з пустуючими розграбленими квартирами, в яких демонтованi радiатори, що приводить пiдприємства з теплопостачання до збиткiв.

ПО «ЧасiвЯртепломережа» та ВАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат» своєчасно розпочали опалювальний сезон, та безперервно надавали тепло споживачам згiдно температурного графiка. Усi котельнi були пiдготовленi у вiдповiднi термiни. Але внаслiдок незадовiльного стану внутрiдомових мереж опалення були короткочаснi перерви в теплопостачаннi деяких житлових будинкiв.

До початку опалювального сезону виробничим ремонтно-житловим пiдприємством поточним ремонтом було вiдремонтовано центрального опалення 496 п.м. Промито 28 систем центрального опалення, виконана ревiзiя запiрної арматури у 126 будинках, вiдремонтовано покрiвель: сумiсної – 3277 м2 проти плану 3240 м2, шиферної – 301 м2 проти плану 983 м2.

Часовоярською дiльницею Артемiвського виробничого ремонтно-каналiзацiйного господарства вiдремонтовано окремими дiлянками водопровiдних мереж рiзного дiаметру 712 п.м. Прочищено каналiзацiйних мереж мiста 16.4 км. На каналiзацiйних та водопровiдних станцiях вiдремонтованi насоснi агрегати, електротехнiчне обладнання, запiрна арматура. Часовоярським регiональним виробничим управлiнням комунального пiдприємства «Компанiя «Вода Донбасу» в зимовий перiод здiйснювалось постачання питної води, в цiлому за графiком та без тривалих зупинок. У мiстi понад 50 км водопровiдних мереж, якi потребують замiни. Це з'явилось основною причиною аварiй на водоводах за зимовий перiод, якi були лiквiдованi.

Вiддiлом житлово-комунального господарства проведено аналiз роботи всiх пiдприємств житлово-комунального господарства в осiнньо-зимовий перiод 2007-2008 рокiв та розробленi заходи щодо пiдготовки до зимового перiоду 2008-2009 рокiв.

У прийнятому рiшеннi виконком мiськради затвердив цi заходи, направленi на якiсну пiдготовку пiдприємств житлово-комунального господарства до зими 2008-2009 рокiв, та склад постiйно дiючої комiсiї з метою контролю питання забезпечення своєчасної пiдготовки пiдприємств мiста до роботи в осiнньо-зимовий перiод.

Виконком мiськради рекомендував керiвникам пiдприємств та органiзацiй мiста, незалежно вiд форми власностi, в термiн до 15.10.2008 року:

• забезпечити проведення необхiдних ремонтних робiт по котельням, тепловим вузлам, тепломережам та системам центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання;

• забезпечити проведення необхiдних ремонтних робiт житлового господарства, в т.ч. систем холодного водопостачання, опалювальних печей, електрощитових;

• пiдготувати устаткування, машини та механiзми до боротьби в осiнньо-зимовий перiод зi снiговими заметами та ожеледицею на закрiплених автошляхах мiста;

• пiдготувати транспортнi засоби пiдприємств до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2008-2009 рокiв.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.