12.03.08
Продається будiвля колишньої 19 школи у Часів Ярі
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
Виконком Часовоярської мiської ради оголошує продаж на аукцiонi об'єкта вiдчуження права комунальної власностi територiальної громади м. Часiв Яру, що знаходиться на балансi виконавчого комiтету мiської ради:

окремо розташована нежитлова будiвля
(колишньої школи № 19)
загальною внутрiшньою площею 3074,3 м2
(м. Часiв Яр, вул. Горького, 23).

Вiдомостi про об'єкт: трьохповерхова окремо розташована будiвля в центральнiй частинi мiста, рiк введення в експлуатацiю 1928, технiчний стан незадовiльний.

Початкова вартiсть продажу без ПДВ – 20 145 грн.
Сума застави – 2 014, 50 грн. (10 % вiд початкової вартостi об'єкта вiдчуження без ПДВ).

Умови вiдчуження вищезазначеного об'єкта:

– продаж об'єкту вiдчуження юридичним та фiзичним особам здiйснюється за грошовi кошти;
– учасник аукцiону, визнаний переможцем, який вiдмовився вiд пiдписання протоколу чи договору купiвлi-продажу об'єкту, вiдшкодовує усi витрати, пов'язанi з вiдчуженням об'єкту, а також сплачує неустойку в розмiрi 20% цiни, за яку придбаний об'єкт;
– у рiчний термiн з моменту придбання розiбрати об'єкт та привести територiю, на якiй вiн був розташований, у належний стан iз забезпеченням додержання вимог безпеки, санiтарно-екологiчних та протипожежних норм, передбачених чинним законодавством України;
– забезпечення дотримання вимог екологiчної безпеки, протипожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та охорони працi пiд час розбору об'єкту;
– до початку демонтажних робiт укласти договiр iз спецiалiзованою органiзацiєю, що має дозвiл Державного комiтету України з нагляду за охороною працi на виконання будiвельно – монтажних робiт;
– питання землекористування вирiшує новий власник з органом мiсцевого самоврядування згiдно з чинним законодавством;
– покупець оплачує усi витрати, пов'язанi з вiдчуженням об'єкту (послуги БТІ, вартiсть робiт оцiнювача, нотарiальнi дiї).

Аукцiон вiдбудеться через 30 календарних днiв вiд дня опублiкування цiєї iнформацiї, прийняття заяв на участь в аукцiонi закiнчується за 3 днi до проведення аукцiону (дата, час i мiсце проведення аукцiону будуть повiдомленi додатково кожному учаснику).
Плата за реєстрацiю заяви в сумi 17 грн. вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000 – реєстрацiйний внесок за подання заяви про вiдчуження.

Сума застави вноситься на розрахунковий рахунок 31513905700017 Управлiння Державного казначейства, банк ГУДК м. Донецька, МФО 834016, код ЗКПО 34686516, призначення платежу: для мiсцевого бюджету м. Часiв Яру, код платежу 31030000.
Служба з органiзацiї та проведення аукцiону – вiддiл житлово-комунального господарства мiської ради: м. Часiв Яр, вул. Цiлинникiв, 1, тел. 20-51.
Ознайомлення з об'єктом вiдчуження проводиться в робочi днi за участю балансоутримувача.

Чекаємо на вас i бажаємо успiху!

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.