12.03.08
Подорож козацькими стежками
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)

Останнiм часом дедалi бiльше утверджується думка, що в залученнi дiтей до надбань нацiональної та свiтової культури важливу роль мають відігравати iсторико-краєзнавчi музеї, картиннi галереї та виставковi зали. В Українi та близькому зарубiжжi вiдбувається процес становлення музейної педагогiки. Важко переоцiнити можливостi музею в царинi художньо-естетичного виховання старших дошкiльнят. По-перше, в музеї експонуються оригiнали картин або предметiв, що дає змогу вiзуально ознайомитися iз знахiдками археологiв, предметами давнини, з творчистю художникiв, по-друге, оригiнал має значнi переваги , впливає на вiдчуття емоцiй та естетичних оцiнок. По-третє, сама атмосфера музею чи виставкової зали нiби заряджена потенцiалом, у нiй людину нiби огортає «аура натхнення, загадковостi». І головне, музей – це скарбниця мистецтва, iсторiї, яка мiстить те найкраще та найцiннiше, що знайдене археологами , створене талановитими художниками рiзних iсторичних епох та часiв. Отже, важливо навчити дiтей розумiти цiннiсть i ставитися до музею як до духовної скарбницi народу i держави.

Вiдвiдування музею – подiя в життi дитини. Безпосереднє ознайомлення з колекцiями музеїв – справжнiми iсторичними експонатами, а також з архiтектурою будiвель, iнтер`є- рами зал – справляють величезний емоцiйний вплив на дiтей, а це, безумовно, має неоцiненне значення у формуваннi особистостi та духовно-iнтелектуального потенцiалу суспiльства в цiлому.

У програмi та календарних планах дошкiльного навчального закладу № 42 «Чайка» мiста Часiв Яру передбачено проведення (правда, не досить часто) екскурсiй до краєзнавчого музею.
Робота з дошкiльнятами в музеї передбачає спiвпрацю з музейними педагогами. Ними для нас стали директор промислового iсторико-крає- знавчого музею вогнетривкого комбiнату, заслужений працiвник культури України, кандидат iсторичних наук Татаринов Сергiй Йосипович та науковий спiвпрацiвник Богуненко Валерiй Олександрович. Адмiнiстрацiя дошкiльного закладу № 42 «Чайка» виносить подяку за допомогу в пiдготовцi та проведеннi методичного об'єд- нання для педагогiв дошкiльних закладiв Артемiвської мiської ради, яке вiдбулося 21 лютого в конференцзалi музею.

Темою зустрiчi педагогiчного об'єднання «Козацькому роду нема переводу» стала «Музейна педагогiка в патрiотичному вихованнi старших дошкiльнят. Невiдомi сторiнки iсторiї козаччини на рiчцi Бахмут». Дорослi переглянули комплексне заняття iз старшими дошкiльнятами «Подорож козацькими стежками. Зброя та символи», на якому дiти разом з вихователем дитячого навчального закладу № 42 Мороз Інною Анатолiївною вiдправилися в цiкаву подорож на «козацькiй чайцi» до острова Хортиця, згадали легенду походження назви вiдомого острова; пояснили значення слова «козак», що таке Запорiзька Сiч; розповiли про козацький табiр, де будували курiнi та церкву, обов'язково були школа й писар. Дiти закрiпили й збагатили знання про козацькi символи (клейноди): корогва (козацький прапор), бунчук, булава, пiрнач, литаври. Бiля велетенського дуба грали в народнi рухливi iгри «Їду на Сiч», «Ось такi ми козаки»; читали приказки, прислiв'я, вiршi про українських козакiв. Вихователь заохотила дiтей засобом аплiкацiї виготовити козацькi прапори: головнi корогви козацького вiйська, невеликих пiдроздiлiв i спецiальнi корогви для морських походiв.

На заняття до дiтей завiтав отаман Часовоярського козацького полку iменi Ю.Кутєйнiкова Герцовський Юрiй Миколайович . Звернувся i побажав дiтям зростати швидше i вступати до лав українського козацтва, жити за заповiдями козакiв. Ось що вони заповiдали своїм нащадкам:

«Заповiдi запорожцiв – нащадкам»:

1. Смiливi будьте, козачата!
2. Даруйте Українi вiрнiсть.
3. У старших вчиться захищати рiдну домiвку й людську гiднiсть.
4. Не кажи «не вмiю», а кажи: «навчусь!»
5. Не плач, козаче, отаманом будеш!
6. Менший старшому – вiрний друг, а старший меншому – рiдний батько.
7. Завжди цiнуйте братерство i згоду, бо ви нащадки козацького роду.

Дошкiльнята заспiвали пiсню «Козацькому роду нема переводу i не буде зроду».

Татаринов Сергiй Йосипович, директор музею, презентував гостям з Артемiвська та учасникам методичного об'єднання власну книгу «Бахмутськi козаки. Невiдомi сторiнки iсторiї Пiвденної Слобожанщини в VI-VIII ст.», яку адресував як посiбник викладачам та ученикам шкiл, студентам, всiм, хто любить iсторiю Донбасу. Сергiй Йосипович розповiв про матерiали з iсторiї козаччини Бахмутського краю, якi зiбранi в музеї i вiдображенi в експозицiях.

Завiдуюча мiської бiблiотеки Мєнчонок Тетяна Іванiвна ознайомила слухачiв методичного об'єднання з великим фондом лiтератури, присвяченим українському козацтву. Це унiкальнi видання, якi допоможуть глибше осягнути українське козацтво як соцiально-полiтичне, державне , культурно-iсторичне явище.

Щоб виховати свiдомого громадянина i патрiота, треба змалечку прилучати дитину до культурно-iсторичних цiнностей свого народу. В творчих роботах дiтей та дорослих , представлених на виставцi, органiзованiй на базi музею, висвiтлена найлегендарнiша сторiнка iсторiї України – козаччина, а саме: макет «Запорозької Сiчi» (колективна робота дiтей 1 класу ), малюнки «Козацький дозор» (Данiiл Якунiн, 6 рокiв, днз № 42), «Як козаки ховалися пiд водою» (Ваня (4,5 роки) та папа Карякiни), «Корабель запорожцiв» (Лiза Лагуткова, 6 рокiв, разом з мамою), аплiкацiя «Державний знак Вiйська Запорiзького» (колективна робота дiтей сер. гр. днз № 42: Дiана Ратушна, 5 рокiв; Лiза Євстигнєєва, 5 рокiв; Даринка Акiменко), «Жовто-синiй прапор» (аплiкацiя з ниток, робота дiтей днз № 42: гуртка «Умiлi рученята» пiд керiвництвом вихователя Мороз І.А.).

У своїй роботi продовжуємо спiвробiтництво з народним майстром України, художницею Нестеровою Вiкторiєю Леонiдiвною. Дiти разом з майстринею, затамувавши подих, розглядали «козацькi мотиви» у витинанках: чудовi силуети козакiв, нацiональнi костюми.

На нашу думку, така спiвпраця сприятиме вихованню майбутнього громадянина своєї держави, який знає iсторiю свого краю, знає, якою цiною давалась людям воля, пам'ятає, якi риси притаманнi справжньому патрiотовi.

Адмiнiстрацiя дошкiльного навчального закладу № 42 (Часів Яр)

Ёли-пали.. лучше расскажите детям: где этих козаков не имели и кто о них не вытирал ноги.. нашли кого в пример ставить... Идиоты! Ну что тут скажешь...

Често говоря, надоели эти попытки сделать из говна пулю

Это все нужно знать не только для пафоса. Мы и так много потеряли. Сохраним хоть то что уцелело. Человек должен иметь пример для подражания

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Смотрите сдать запчасти на компьютер у нас.